Inge Bosch - Foto Design
Inge Bosch - Foto Design ContactSitemapColofonZoeken Inge Bosch - Foto Design
Nederlandse versieDeutsche Version
Inge Bosch - Foto Design
StartpaginaServiceLeveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

1. Algemeen

Wij gebruiken deze verkoopvoorwaarden m.b.t. de afnemers en de potentiële afnemers van onze producten.

 

Deze verkoopvoorwaarden zijn dan ook van toepassing op al onze aanbiedingen aan u en op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van de met u gesloten overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Voor zover u zelf inkoopvoorwaarden en andere algemene voorwaarden mocht hanteren, gelden die niet in relatie met ons, tenzij wij de toepasselijkheid van uw voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk hebben aanvaard.

 

Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend.

 

2. Prijzen

 

Al onze prijzen zijn in euro’s, inclusief Btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders is vermeld.

De verzendkosten bedragen de TNT post kosten.

Bij een bestelling van wenskaarten van meer dan € 80,- nemen wij de verzendkosten voor onze rekening.

 

3. Betaling

 

a) Wij leveren bij vooruitbetaling, mits anders is overeengekomen.

b) Bij betaling per factuur dient u de betaling binnen 15 dagen te voldoen.

 

4. Beschadiging

 

Wij kunnen niet verantwoordelijk geacht worden voor schade of zoek raken tijdens verzending.

 

5. Afwijkingen

 

Houdt u er rekening mee, dat afbeeldingen op uw beeldscherm soms iets anders kunnen zijn dan de geleverde foto afdruk.

 

6. Bestelling

 

Een schriftelijke of mondelinge bestelling van onze producten verplicht u tot afname en betaling van de bestelde producten tegen de daarvoor overeengekomen oftewel geldende prijzen.

 

7. Levering

 

Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn geeft u niet het recht op schadevergoeding of tot annulering van de overeenkomst.

 

Uitvoering van uw opdracht is maatwerk. Als u de opdracht annuleert, dient u alle door ons gemaakte kosten voor uw rekening te nemen.

 

Dit geldt niet voor schilderijen. Hiervoor maken we individuele afspraken.

 

8. Eigendomsvoorbehoud

 

Wij blijven eigenaar van de aan u geleverde producten, totdat u alle vorderingen heeft voldaan.

 

U bent ondanks deze voorbehouden eigendom uiteraard wel gerechtigd de aan u geleverde producten in de normale uitoefening van uw onderneming te verkopen, tot het moment waarop wij ons uitdrukkelijk op het eigendomsvoorbehoud beroepen.

 

9. Auteursrecht

 

Voor beelddragers en licenties van Inge Bosch Fotodesign geleden de Algemene Voorwaarden van de Fotografenfederatie, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 78/2005.

De volledige tekst van de Algemene Voorwaarden is te vinden op deze website.

 

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden van Fotografenfederatie als PDF bestand.

 

10. Geschillen

 

De relatie tussen u en ons wordt beheerst door Nederlands recht, ook indien uw onderneming elders dan in Nederland is gevestigd.

 

Indien u en wij een geschil mochten krijgen, dat in onderling overleg niet oplosbaar is, is in elk geval de naar de aard van het geschil bevoegde burgerlijke rechter binnen het rechtsgebied van de Rechtbank Zutphen bevoegd om van dat geschil kennis te nemen.


Bestelinformatie
Leveringsvoorwaarden
Contact
Winkelmand
Webdesign Hannover - Internetagentur pixelcreation
Zoeken